Zajímavosti

Zlato


Thumbnail image for /Controls/Imager.ashx?foto=aktualita_16.jpg
Zlato1.ledna 2015

Zlato je známo již od starověku. První naleziště byla odkryta pravděpodobně před 5000roky př.n.l. v Indii, odtud se dostali do Babylónie a Persie. Féničané znali způsob dobývání a zpracování zlata dřív než Řekové a Římané.

V Čechách se zlato rýžovalo cca v 8. století a to ve zlatonosných řekách Otavě a Blanici. Dále od 13století v křemenných žilách v Jílové u Prahy a v Kašperských Horách. V přírodě se ponejvíce vyskytuje ryzí v podobě zrnek, šupinek, valounků. Jeden z největších valounů byl nalezen v Austrálii a měl hmotnost 70,9kg. Předpokládá se, že do dnešního dne bylo vytěženo cca 130tun.

Zlato je stálý kov. Je velmi měkké (T-2,5). Je to nejkujnější a nejtažnější kov na Zemi. Dá se vytepat do tloušťky až 0,0001mm a z jednoho gramu ryzího zlata vytáhnout drátek dlouhý 1km. Pro své specifické vlastnosti se používá v mnoha oborech. (lékařství, kosmonautice, chemickém a elektrotechnickém průmyslu….)

Ve šperkařství a k ražení mincí se především používají jeho slitiny. Slévá se velmi dobře se stříbrem, platinou, mědí, palladiem, zinkem, niklem a kadmiem. Podle množství těchto příměsí se pak určuje jeho ryzost , ale i mechanické a optické vlastnosti (ryzí zlato je označováno jako 24 karátové). Cena zlata na světových trzích se udává za jednu trojskou unci – 31,1g.</p> <p>Hustota: 19,3 kg/dm3, teplota tání : 1063 °C (hustota olova.: 11,34 kg/dm3)

Zdroje: veřejné zdroje, Materiály - A. Braniš

Přehled

Made by WEBB Creative.